Dodatečné získání dokladu profesní způsobilosti řidiče

Dodatečné získání dokladu profesní způsobilosti řidiče

Na trhu práce nechybí jen kvalifikovaní automechanici či autolakýrníci, ale v současné době strádá také obor silniční dopravy, kdy opravdu patrný je nedostatek kvalifikovaných řidičů. Pojďme se tedy podívat, jaké jsou možnosti pro řešení tohoto problému.

Jistým řešením, které ale není úplně žádoucí, může být získání řidičů ze třetích zemí mimo Evropskou unii. Pokud by tato situace nastala, musí tito řidiči být držiteli dokladu profesní způsobilosti řidiče, a to podle konkrétní směrnice č. 2003/59 vydané Evropskou unií. K získání dokladu profesní způsobilosti musí řidiči absolvovat vstupní školení (140 nebo 280 hodin), praktický výcvik a v závěru složit zkoušku. Avšak pokud jedinec získal řidičské oprávnění skupiny C či C1 do 10. 9. 2009, nebo D či D1 do 10. 9. 2008, připouští tato směrnice jednodušší podmínky, které platí i v ČR.

I v naší republice je nastavena možnost, kdy může řidič požádat o vydání dokladu profesní způsobilosti na základě absolvování kurzu v rozsahu 35 hodin. Podmínky určuje zákon č. 247/2000 Sb. Tento zákon udává, že řidič, který přestal vykonávat své povolání a vrací se k němu bez absolvování pravidelného školení, na jehož řidiče se povinnost zdokonalování odborné způsobilosti vztahuje, je povinen zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu již zmíněných 35 hodin. Ustanovení platí i pro řidiče, jež dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie. Směrnice je platná pokud bylo řidičské oprávnění skupiny či podskupiny C1, C1+E, C a C+E uděleno před 10. 9. 2009 a skupiny či podskupiny D1, D1+E a D+E před 10. 9. 2008.

Za podmínky získání řidičského oprávnění do 10. 9 2008 a 2009 získá řidič, který je držitelem řidičského průkazu vydaného členským státem EU, doklad profesní způsobilosti. Pokud je ovšem řidič držitelem průkazu vydaného v nečlenské zemi EU, musí si svůj řidičský průkaz vyměnit. Což je pouze administrativní úkon. Na nově vydaném průkazu je pak uvedeno datum jeho získání a příslušné skupiny přesně podle údajů na prvotním řidičském průkazu. V tomto případě není nutnost praktického výcviku ani zkoušky. Pro vydání profesní způsobilosti je nutné pouze absolvování školení.

Napiš co si myslíš

Komentáře

Jsi fanda Top Gear a Grand Tour? Právě pro Tebe jsou určity tyto trička s originálními motivy!

►Nová kolekce triček na eshopu zde!◄

banner